missie & Visie

”Verhalen over leven helpen overleven zodra ze gedeeld worden”.

Onder dat motto zet Stichting VerhalenOverLeven zich in om verborgen verhalen en geschiedenissen van (koloniale) migranten en hun nazaten zichtbaar te maken in educatieve en erfgoedprojecten. Oral history, ofwel het losmaken en vastleggen van (levens)verhalen en geschiedenissen als mondelinge bron, is daarbij een veel gekozen methodiek.

Achterliggend doel is te komen tot een inclusievere culturele en erfgoedsector, waar ieders verhaal telt en tot de verbeelding spreekt. Wanneer relatief onderbelichte (koloniale) verhalen en geschiedenissen gedeeld worden in musea, archieven en theaters, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe stemmen en perspectieven. Dit trekt niet alleen een breder publiek aan, het zorgt er ook voor een dat ieders verhaal wordt (h)erkend wordt en vastgelegd voor de toekomst.  

het bestuur

Maria Elena Cuartas 

Voorzitter

Maria Elena Cuartas y de Marchena werd in 1957 geboren in Havana, Cuba. Van moederskant stamt zij uit een Joods Curaçaosche familie van handelaren, rabbijnen en wereldverbeteraars met wortels in Spanje, Portugal en Amsterdam. Van vaderskant stamt zij af van een Cubaans/Spaanse familie van militairen, ondernemers, advocaten en politici.

Toen Fidel Castro in 1960 de macht kwam, vluchtte de familie naar het eiland Curaçao. Van daar migreerde Maria Elena in 1975 op achtienjarige leeftijd naar Nederland om Nederlands Recht te studeren aan de Katholieke Universiteit (thans Radboud Universiteit) in Nijmegen.

In 1985 verhuisde Maria Elena naar Amsterdam. Daar werkte ze tot aan haar pensioen bij de gemeente Amsterdam op achtereenvolgens de afdeling Openbare Orde en Veiligdheid, het Kabinet van de Burgemeester en de afdeling Diversiteit. Ze vervulde daarbij verschillende functies, waaronder die van beleidsadviseur Minderhedenbeleid ( 1985-1991), projectleider Tippelzone voor Prostituees (1994-1997), chef Kabinet Burgemeester ( 2002-2013) en Hoofd Diversiteit (2013-2019). Tussen april 2019 en april 2021 gaf Maria Elena leiding aan het verkenningsproces om te komen tot een Nationaal Slavernijmuseum. Het proces werd afgerond met het rapport ‘Met de kracht van de Voorouders’, waarmee een stevige basis is gelegd voor de volgende fase in de totstandkoming van het museum.

Momenteel geniet Maria Elena van haar leven als pensionada. Ze heeft een brede interesse in kunst, literatuur, politiek en vraagstukken rondom diversiteit, is onlangs begonnen met tekenen en schilderen en schrijft stukjes die hier en daar gepubliceerd worden.

Jolien van der Geugten

secretaris

Jolien van der Geugten (1983) heeft een Indische vader en een Nederlandse moeder en groeide op in Leiden en Tilburg. Na de middelbare school bezocht Jolien de Hogeschool Inholland en de Universiteit Utrecht, waar zij de bachelor Communicatie en de master Communicatiestudies behaalde. In 2010 startte ze een promotieonderzoek naar de seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren in Ghana dat ze in 2017 voltooide.

Momenteel timmert Jolien aan de weg vanuit haar eigen bedrijf WYS Onderzoek & Educatie. WYS staat voor ‘What’s Your Story?’: een vraag die past bij haar bedrijf én bij haar dagelijks leven. Jolien helpt haar klanten om een oplossing van hun (praktische) probleem te vinden door kritische en uitdagende vragen te stellen en de achtergronden en het verhaal van de mensen achter het probleem mee te nemen in het zoeken naar een oplossing.

Jolien’s grote passie ligt bij projecten met een maatschappelijke impact. Daarbij zoekt ze het dicht bij huis. Zo ontwikkelde zij het kinderboek ‘Joris en de Tijger’: een boek dat handelt over een jongen met eenzelfde chronische huidaandoening als haar zoon. Het boek, dat ook in het Engels vertaald is, riep vele reacties van over de hele wereld op.

Jolien hoopt de taak van secretaris van Stichting VerhalenOverLeven te vervullen in de geest van haar vader die zich als docent geschiedenis en educatief auteur jarenlang heeft ingezet voor meer multiperspectiviteit in onze multi-etnische en multiculturele samenleving.

Sietske de Haan

Penningmeester

Sietske de Haan (1961) is geboren en getogen in Amsterdam. Haar Joodse familie van moederskant volgde in het begin van de 20e eeuw een bekend traject van orthodoxie naar sociaaldemocratie, AJC en humanisme. In de familie zijn in alle generaties musici en beeldend kunstenaars te vinden, maar inmiddels ook een parttime fokker van Friese paarden en hoogleraren.

Sietske studeerde na het gymnasium af aan de HTS voor de Confectie-industrie, tegenwoordig onderdeel van AMFI in Amsterdam en werkte vervolgens enige jaren als inkoper van stoffen en productiecapaciteit in de kledingbranche.

Begin jaren negentig maakte ze de overstap naar de podiumkunsten, eerst bij een dansgezelschap en ook als redacteur van een dansvakblad, daarna als zakelijk leider bij diverse gezelschappen (jeugdtheater Unieke Zaken, Urban Myth, het Veem Theater en Raymi Sambo Maakt) en voor de Stichting Rutu voor Intercultureel Meertalig Onderwijs. Vanaf 2017 werkt ze als business manager en adviseur communicatie bij een NGO (MCNV) en als interim zakelijk leider.

Voor Sietske is het belangrijk om haar zakelijke kennis en ervaring in te zetten voor een maatschappelijk relevant doel, met een nadruk op diversiteit en inclusie. Dat doet ze ook graag voor het bestuur van VerhalenOverLeven.

Project team

Yvette Kopijn

Project manager

Yvette Kopijn voert namens het bestuur het management van de projecten die onder Stichting VerhalenOverLeven worden uitgevoerd, waaronder het educatieve programma Tracing Your Roots, waarvan zij initiatiefneemster is. Yvette Kopijn is oral historian, onderzoeker, erfgoed- en educatiespecialist. Ze schrijft boeken (‘Stille Passanten’ (LM Publ. 2008) en ‘Antara Nusa’ (LM Publ. 2018), maakt tentoonstellingen (waaronder ‘Van Daar & Van Hier’ in het Limburg Museum) en verzorgt trainingen, workshops en lezingen op het gebied van oral history, interviewen en koloniale geschiedenis.

Yvette werd geboren op Aruba als het kind van een Indische vader en een Nederlandse moeder. Als klein meisje maakte Yvette de migratie naar Nederland mee. Vanuit haar ervaring met (overgedragen) ontheemding en ontworteling zet ze zich in om jongeren met een biculturele achtergrond te laten wortelen en generaties (opnieuw) met elkaar te verbinden. Dit doet ze onder anderen Door het zwijgen te doorbreken kunnen verhalen en geschiedenissen alsnog worden doorgegeven en kan er een proces van heling op gang komen. Haar motto: delen is helen. 

Naast haar werkzaamheden buiten de academie is Yvette ook binnen de academie actief. Ze is verbonden aan de Amsterdam School for Historical Studies, waar ze werkt aan een promotieonderzoek naar familie, identiteit en overlevingskunst in de levensverhalen van drie generaties Surinaams-Javaanse vrouwen. Sinds juni 2021 is Yvette actief als bestuurslid bij de KITLV Vereniging , waar ze zich inzet voor het inclusiever maken van de Vereniging door mensen en ((post)koloniale) vraagstukken binnen en buiten de academie met elkaar te verbinden.    

 

Freelancers & vrijwilligers

Melissa Korn

lid van tracing your roots team

Melissa Korn (34) is het kind van Indische ouders die begin jaren ‘60 met hun families naar Nederland kwamen. Melissa deed mee aan de 3e editie van Tracing Your Roots en is sindsdien een van onze vaste freelancers.

De liefde voor eten is Melissa met de rijstlepel naar binnen gegoten. Ze heeft er zelfs haar werk van gemaakt. Na het organiseren van evenementen en festivals rondom eten en duurzaamheid, ging ze vanaf 2018 verder onder de naam ‘ik eet cultuur’, om op te zoek naar de betekenis van cultuur en identiteit door de lens van eten. Dit deed ze door samen met anderen evenementen te programmeren, waaronder het Low Food Symposium, Spiced Identities in het Rijksmuseum, het publieksprogramma Eetrituelen in Felix Meritis en de Flevo Campus Summer School (i.s.m. Food Hub). In ieder programma daagt Melissa deelnemers uit om na te denken over hun verbinding met eten. Dat deed ze ook met het Tracing Your Roots Familiepakket, dat ze met TYR deelneemsters Raisa Kingma en Wendy de Haan samenstelde. Met het familiepakket, dat de gebruikelijke TYR Familiedag in coronatijd moest vervangen, konden de deelnemers hun deelname aan Tracing Your Roots alsnog afsluiten door (online) samen te koken en eten en tegelijkertijd verhalen uit te wisselen.

Melissa vindt het belangrijk om in contact te staan met haar Indische roots, omdat ze zich bewust wil zijn van haar Indische afkomst en identiteit: welke gebruiken en rituelen ze door wil geven aan de volgende generatie en welke ze wil laten voor wat ze zijn. In deze zoektocht vormt de Tracing Your Roots community als een heerlijk warm bad der herkenning.

 

Reinier Kraft van Ermel

Lid tracing your roots team

Vanaf het allereerste moment is Reinier (Indische vader, Molukse moeder) verknocht aan Tracing Your Roots. Direct na afloop van de 1e Tracing Your Roots editie, waaraan hij meedeed als deelnemer, vertrok hij voor 5 maanden naar Java en de Molukken om de zoektocht naar zijn roots voort te zetten. Daar deed hij vele mooie ontdekkingen – zoals die in het Arsip Nasional in Jakarta, waar hij meer te weten kwam over de werkelijke oorsprong van zijn vaders familie.

Na terugkomst in Nederland werd Reinier een van de vaste co-hosts van Tracing Your Roots. Vanuit die rol staat hij deelnemers praktisch bij in het uitzoeken van hun stamboom, verzorgt hij verschillende programma onderdelen en is hij de quizmaster van onze enige echte Tracing Your Roots Quiz!

Reinier over Tracing Your Roots:

“Wat begon met het zoeken naar droge feiten over mijn familie, werd steeds meer een reis naar het verleden van onze voorouders. Een reis die we samen aflegden. Als deelnemers leerden we niet alleen van elkaar, maar konden we elkaar ook bijstaan en inspireren. We hebben allemaal verschillende etniciteiten en een verschillend migratieverhaal. Maar juist die gemeenschappelijke deler, dat je roots hebt uit Indonesië, de Molukken en/of Indië, verbond ons en bracht ons dichter bij elkaar.”

In het dagelijks leven houdt Reinier zich als logistiek ingenieur bezig met het oplossen van logistieke problemen. In zijn vrije maakt hij muziek, bezoekt hij concerten, interesseert hij zich voor luchtvaart en is hij suppend op het water te vinden.

Carel-Vincent van de Graaff

lid tracing your roots team

Carel-Vincent van de Graaff is van gemengde Indo-Europese-Molukse afkomst. Zijn vier grootouders werden allen geboren in de Indonesische archipel. Zijn familie heeft wortels die terugvoeren naar Portugal, Duitsland, Polen en het graafschap Holland tot aan Java, Sulawesi en Saparua. Sinds 2018 treedt Carel samen met Reinier als co-host op tijdens de Tracing Your Roots middagen en staat hij de deelnemers bij tijdens het onderzoeken van hun familiegeschiedenis. Carel-Vincent vindt het belangrijk om de sluier van stilte die hangt rondom de verhalen van zijn voorouders op te lichten. Door deze verhalen hoorbaar en zichtbaar te maken, wil hij de jongere generatie, die voor verschillende werelduitdagingen staan, een bredere kans geven om zich te leren verhouden tot ons gedeeld koloniaal verleden en alles wat daaruit is voortgekomen. 

Carel-Vincent van de Graaff, BSc in Education, is momenteel werkzaam bij RKBS de Windwijzer in Den Helder. Als onderwijzer in de onderbouw helpt hij jonge kinderen bij hun ontwikkeling. Daarbij richt hij zich op burgerschap, diversiteit en Spelend Leren. Met leerlingen uit groep 8 organiseert Carel-Vincent jaarlijks een herdenking voor de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit doet hij in samenwerking met stichting 4 & 5 mei Den Helder en stichting 15 augustus Den Helder.